Meny

CEPOL 81/2019 Presidency Activity: Towards Police Services 2.0

Utbildningen ordnas av Polisyrkeshögskolan och Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och samlar företrädare för brottsbekämpande myndigheter från olika länder att planera morgondagens polisverksamhet och samtidigt också utforma den framtida polisverksamheten. Målet är att erbjuda deltagarna nya utgångspunkter, tillvägagångssätt och verktyg som lösningar på hur en tryggare vardag än för närvarande kan bli verklighet för alla.

Arrangörer: Polisyrkeshögskolan/Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Mer information: Vesa Huotari, Anni Kinnunen, Polisyrkeshögskolan

Tidpunkt

17.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör