Meny

Konferens om förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Temat för konferensen om förebyggande av våldsbejakande radikalisering är hur förebyggandet av våldsbejakande extremism kan effektiviseras och hurdana erfarenheter man har av det förebyggande arbete som gjorts hittills. Att förebygga våldsbejakande extremism är ett prioriterat ämne såväl under Finlands EU-ordförandeskap som inom EU:s bekämpning av terrorism. På seminariet behandlas temat ur olika perspektiv av experter. De utgår från forskningsdata, praktisk erfarenhet samt myndighetsperspektiv.

antiterrorism

Tidpunkt

17.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Inrikesministeriet