Meny

Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow

Ett internationellt seminarium för experter om pensionsskyddets tillräcklighet. På seminariet behandlas verksamhetsmodeller på EU-nivå vid uppföljning av tillräcklighet samt politiska riktlinjer som härletts från dem när det gäller samordning av målen för pensionsskyddets tillräcklighet och hållbarhet i EU.

Arrangör: Pensionsskyddscentralen

Kontaktpersoner[email protected][email protected]

Tidpunkt

17.9.2019 9.00

Plats

Helsingfors

Arrangör