Meny

SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG

Arbetsgruppen för vetenskaplig rådgivning, det europeiska innovationsnätverket EU-Innovation Network, det europeiska nätverket för utvärdering av medicinska metoder och arbetsgruppen för kliniska prövningar

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ordnar under Finlands EU-ordförandeskap åtta möten med anknytning till verksamheten i nätverket för europeisk läkemedelstillsyn. EU-ländernas läkemedelsverk, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen hör till nätverket för läkemedelstillsyn. Två av mötena är möten mellan direktörerna för medlemsländernas läkemedelsverk och de övriga mötena är möten i läkemedelskommittéer eller olika kommittéers gemensamma möten. Dessa möten brukar ordnas av EU-ordförandeskapslandets läkemedelsmyndighet. 

Arrangör: Fimea, Europeiska läkemedelsmyndigheten, Heads of Medicines Agencies, Europeiska kommissionen

Kontaktpersion: [email protected][email protected]

Tidpunkt

17.7.2019 9.00 – 19.7.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör