Meny

Heads of Medicines Agencies (HMA) 1

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ordnar under Finlands EU-ordförandeskap åtta möten med anknytning till verksamheten i nätverket för europeisk läkemedelstillsyn. EU-ländernas läkemedelsverk, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen hör till nätverket för läkemedelstillsyn. Två av mötena är möten mellan direktörerna för medlemsländernas läkemedelsverk och de övriga mötena är möten i läkemedelskommittéer eller olika kommittéers gemensamma möten. Dessa möten brukar ordnas av EU-ordförandeskapslandets läkemedelsmyndighet. 

Arrangör: Fimea och Europeiska läkemedelsmyndigheten

Kontaktperson[email protected][email protected]

Tidpunkt

18.9.2019 9.00 – 20.9.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör