Meny

Högnivåkonferens om välfärdsekonomi

Högnivåkonferensen om välfärdsekonomin är huvudevenemanget för det övergripande temat välfärdsekonomi. Temana på konferensen bygger på slutsatserna om välfärdsekonomin. Syftet med konferensen är att föra sektorövergripande diskussion om temat och att eventuellt sammanställa material för rådets slutsatser om välfärdsekonomin.

välfärdsekonomi

Tidpunkt

18.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet