Meny

Möte i rådgivande gruppen inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Den rådgivande gruppen inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) består av företrädare för medlemsstaterna och för Islands och Norges nationella myndigheter för livsmedelssäkerhet. I gruppen diskuteras sådan riskbedömning och riskkommunikation på europeisk nivå som gäller livsmedelssäkerhet samt djurhälsa och växtskydd. Dessutom har medlemsstaterna möjlighet att framföra sina synpunkter på Efsas vetenskapliga verksamhet.

livsmedelssäkerhet

Tidpunkt

18.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet