Meny

Families and Carers at the Heart of Europe – Their Role in the Economy of Wellbeing

På den europeiska kongressen för anhöriga och familjer till personer med psykisk ohälsa lyfter man fram vikten av att samordna och ha balans mellan arbete och privatliv, vilket skapar och främjar psykisk hälsa och ett arbetsliv där familje- och närståendevård beaktas. På kongressen ges förhandsinformation om undersökningen Economic Case, som utfördes av EUFAMI och London School of Economics. Undersökningen hade som mål att synliggöra och bättre identifiera de utmaningar som informell närståendevård medför, vad den innebär och hurdana arvoden som fås för den vården i olika europeiska länder. Den aktuella informationen är till nytta inom den europeiska diskussionen och det europeiska beslutsfattandet om hälsofrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor, särskilt när det gäller välfärdsekonomi och åldrande. 

Arrangörer: EUFAMI, Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf

Kontaktpersoner[email protected], [email protected]

Tidpunkt

19.9.2019 9.00 – 20.9.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör