Meny

ICT Proposers' Day

I fråga om ansökningar som gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 ICT är ICT Proposers’ Day 2019 det betydelsefullaste evenemanget för nätverksbildning och information. I år ordnas i Messukeskus i Helsingfors utöver det traditionella programmet bl.a. politisk diskussion på hög nivå om politiska insatser som stöder den europeiska digitaliseringen och diskussion om hur de kopplas samman med nästa programperiod, nämligen Horisont Europa. Evenemanget är öppet för alla.

Arrangör: Europeiska komissionen, arbets- och näringsministeriet, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra), Business Finland, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Nylands förbund

Kontaktperson[email protected]

Europeiska kommissionen

Tidpunkt

19.9.2019 9.00 – 20.9.2019 19.00

Plats

Messuaukio 1, Helsinki, Suomi

Arrangör

Mer information