Meny

Möte mellan Europeiska arkivgruppen och European Board of National Archivist (EBNA)

 Generaldirektörerna för de europeiska riksarkiven samlas två gånger om året på initiativ av EU-ordförandelandet. På mötena behandlas strategiska frågor inom arkivsektorn, t.ex. digitalisering, lagring av elektroniska dokument, dokumentstölder, katastrofberedskap och standarder. I samband med mötena i EBNA hålls ofta också ett möte i Europeiska arkivgruppen. Den är en av Europeiska kommissionens officiella expertgrupper och samordnar samarbetet och sakkunskapen inom arkivsektorn. 

Arrangör: Riksarkivet i Finland

Kontaktpersoner: [email protected][email protected]

Tidpunkt

19.9.2019 9.00 – 20.9.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information