Meny

Diskussionsmöte med jord- och skogsbruk som tema

Ett diskussionsmöte om jord- och skogsbruk ordnas i samarbete med Helsingfors universitet. Utrikesministeriets Europainformation ordnar diskussionsmötet före det informella mötet mellan jord- och skogsbruksministrarna. Diskussionsmötet ordnas i Tankehörnan (Helsingfors universitet) och sänds direkt på webben. Med andra ord kan det även följas utanför huvudstadsområdet.

Tidpunkt

20.9.2019

Arrangör

Utrikesministeriet