Meny
Informellt möte mellan jordbruksministrarna

Informellt möte mellan jordbruksministrarna

EU:s jordbruksministrar kommer att vid det informella mötet i Helsingfors den 22–24 september diskutera bindning av koldioxid i marken som en klimatåtgärd inom jordbruket. Dessutom får ministrarna bekanta sig med en finländsk mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är ordförande för mötet.

Preliminärt program

Söndagen den 22 september

Ministrarna hälsas välkomna

Måndagen den 23 september

Besöksdag – ministrarna bekantar sig med det finländska jordbruket och den finländska skogsvården

Tisdagen den 24 september

8.00–8.45 Ministrarna anländer till Finlandiahuset (webbsändning)

8.50 Gruppfoto (webbsändning)

9.00–13.00 Arbetssammanträde – bindning av koldioxid i jordbruksmark

Inledningsord av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (webbsändning)

Intressentgrupperna har ordet (webbsändning):
Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska unionen (Copa)
Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca)
Europeiska miljökontoret
Europeiska rådet för unga lantbrukare (Ceja)

13.00 Presskonferens (webbsändning)

För medier

Preliminär tidsplan för medierna

Ackreditering

Mediehandbok

kolbindning
lantbruk
rådet

Tidpunkt

22.9.2019 – 24.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet
EU2019FI