Meny

Fair Trade for Culture

Rättvis handel (fair trade) är ett begrepp som alla känner till. Vad kan begreppet betyda inom kultursektorn och inom produktionen, distributionen och konsumtionen av kulturprodukter och kulturtjänster? Seminariet hålls i samband med World Music Expo i Tammerfors och söker svar på de uppräknade frågorna. Seminariet arrangeras av Tysklands Unesco-kommission och det är en fortsättning på de diskussioner som förra året fördes i Mannheim och Paris på Unesco-kommissionens initiativ.

Arrangör: Tysklands Unesco-kommission, undervisnings- och kulturministeriet, Piranha Arts

Kontaktperson: [email protected] 

Tidpunkt

23.9.2019 9.00 – 27.9.2019 19.00

Plats

Annan ort i Finland

Arrangör