Meny

Idrottskonferens

En konferens om trygg motion och idrott för barn och unga samlar cirka 120 av idrottssektorns yrkesmänniskor, påverkare och beslutsfattare. Målet är att jämföra praxis, säkerställa en trygg idrottsmiljö för barn och unga samt att hitta sätt att förebygga mobbning och trakasserier samt skador.

Finland är tillsammans med Europeiska kommissionen värd för den officiella inledningen av Europeiska idrottsveckan den 23 september 2019. Inledningen sker i samband med School Action Day. Evenemanget är en motionsdag för cirka 10 000 skolelever. Dessutom ordnas i samband med inledningen ett seminarium om främjande av motion för barn och unga.

idrott
rörelse
ungdomar

Tidpunkt

24.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet