Meny

European Consumer Centres Network’s Cooperation Day 2019

ECC-Net Cooperation Day ordnas före Competition and Consumer Day, som också direktörerna för de europeiska konsumentcentrumen deltar i. De europeiska konsumentcentrumen sprider information om konsumentskyddet i EU och erbjuder konsumenterna gratis rådgivning och medling i situationer där konsumenten har problem med en vara eller tjänst som har skaffats från ett annat EU-land, från Norge eller från Island.

Arrangör: Nätverket av europeiska konsumentcentrum

Kontaktperson: Milla Lahtinen, Konsument Europa Finland

Tidpunkt

24.9.2019 – 25.9.2019

Arrangör

Mer information