Meny

Arbetsgruppen med chefer för veterinärmyndigheterna

På mötet mellan cheferna för veterinärmyndigheter förs strategiska diskussioner om bekämpning av djursjukdomar och om antimikrobiell resistens. På mötet behandlas särskilt djurens välbefinnande och målen för detta på EU-nivå. Cheferna bedömer behovet av att skapa en ny strategi för främjande av djurens välbefinnande, att utveckla EU-lagstiftningen om djurens välbefinnande och att på olika sätt som också beaktar effekterna på jordbrukets konkurrenskraft på den internationella marknaden effektivisera genomförandet av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna.

djurs välbefinnande
välmående

Tidpunkt

25.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet
EU2019FI