Meny

Konkurrens- och konsumentdagen

Konkurrens- och konsumentdagen är ett expertmöte, vars teman är bland annat kopplingen mellan konkurrensrätt och hållbar tillväxt och hållbar utveckling samt konsumenternas syn på digitaliseringen.

Tidpunkt

26.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
EU2019FI