Meny

CVMP + CMDv

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel samt samordningsgruppen för förfarandet för ömsesidigt erkännande och decentraliserat förfarande – veterinärmedicinska läkemedel

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ordnar under Finlands EU-ordförandeskap åtta möten med anknytning till verksamheten i nätverket för europeisk läkemedelstillsyn. EU-ländernas läkemedelsverk, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen hör till nätverket för läkemedelstillsyn. Två av mötena är möten mellan direktörerna för medlemsländernas läkemedelsverk och de övriga mötena är möten i läkemedelskommittéer eller olika kommittéers gemensamma möten. Dessa möten brukar ordnas av EU-ordförandeskapslandets läkemedelsmyndighet. 

Järjestäjä: Fimea, Europeiska läkemedelsmyndigheten, Heads of Medicines Agencies

Yhteyshenkilö[email protected][email protected]

Tidpunkt

25.9.2019 9.00 – 27.9.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör