Meny

Towards a new evidence framework for the next generation of the EU Youth Programmes 2021-2027” – RAY Network meeting

Möte mellan nätverket Ray, som svarar för uppföljningen av EU:s forskningsbaserade ungdomsprogram, Rays samarbetspartner  – för närvarande 35 nationella kontor inom EU:s ungdomsprogram (Erasmus+, programmet Aktiv ungdom och Europeisk solidaritetskår) – och kontorens forskningspartner. På mötet diskuteras och planeras agendan för forskning och uppföljning av nästa generation av EU:s ungdomsprogram

Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Kontaktperson: Irmeli Karhio, Utbildningsstyrelsen

Tidpunkt

25.9.2019 – 27.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information