Meny

Möte i kommissionens grupp för miljökonsekvensbedömning och strategisk miljöbedömning

På mötet behandlas genomförandet av MKB-direktivet och SMB-direktivet samt rättsliga frågor. Därutöver ger värdlandet en presentation som gäller miljökonsekvensbedömning och strategisk miljöbedömning.

Tidpunkt

26.9.2019

Arrangör

Miljöministeriet