Meny

Konkurrenskraftsrådet

Viktiga punkter på dagordningen

Inre marknaden och industri, 26 september

  • EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt
  • Den externa dimensionen av EU:s konkurrenskraft

Forskning, 27 september

  • EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt
  • Kopplingarmellan Horisont Europa och andra EU-program

inre marknad
konkurrenskraft
konkurrenskraftsrådet

Tidpunkt

26.9.2019 – 27.9.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Europeiska unionens råd