Meny

Mental Health in All Policies – How to make progress in EU?

Syftet med CRISP-nätverkets seminarium är att diskutera psykisk hälsa i ljuset av Europeiska rådets slutsatser om välfärdsekonomi och om hälsa inom alla politikområden. Dessutom är målet att hitta sätt att påverka den offentliga politiken i Europeiska unionen, så att psykisk hälsa blir synligare i en rad politikområden som arbetsmarknadspolitiken, politiken för social trygghet och miljöpolitiken.

Arrangör: Nätverket Citizenship, Recovery, and Inclusive Society Parnership (CRISP) och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Kontaktperson: Meri Larivaara, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

mental hälsa

Tidpunkt

27.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör