Meny

European Days for Sustainable Circular Economy

På konferensen behandlas cirkulär ekonomi utifrån den senaste vetenskapliga forskningen. Syftet med konferensen är att fastställa politiska åtgärder och prioriteringar genom att bedöma och gå igenom utvecklingen av den cirkulära ekonomin samt utbyta information om och jämföra synpunkter på den cirkulära ekonomin. Målet är att aktörerna bildar effektiva nätverk. Målet är också att stödja aktörer inom sektorn, t.ex. naturvetenskapsmän och samhällsvetare, och aktörer inom företagslivet, finansiärer, myndigheter, miljöorganisationer och andra aktörer inom det civila samhället.

cirkulär ekonomi

Tidpunkt

30.9.2019

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet

Mer information