Meny

Högnivåkonferensen Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action

På konferensen granskas utmaningarna, tyngdpunkterna och verksamhetsriktlinjerna inom EU:s jämställdhetspolitik under de följande fem åren utifrån bedömningen av genomförandet av FN:s verksamhetsprogram från Beijing (Beijing +25). På konferensen behandlas också ekonomiska frågor och jämställdhet mellan kvinnor och män samt sätt att stärka kopplingen mellan jämställdhetspolitiken och den ekonomiska politiken i EU.

Tidpunkt

30.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet