Meny

International Children’s Culture Forum

Everybody’s Business – Inclusion in Culture and Arts Education and Implementation of Children’s Cultural Rights

Finlands första internationella barnkulturforum ordnas i Tammerfors 30.9–1.10.2019. Forumet omfattar inledningsanföranden och workshoppar. På forumet samlas flera europeiska nätverk. 

Forumets teman är följande: 

  • Att tillgodose barns kulturella rättigheter: alla barn har rätt till konst och kultur.
  • Delaktighet i konst- och kulturfostran: konst- och kulturinriktade metoder vid minskning av marginalisering, ökande av delaktighet och utveckling av jämställdhet samt utveckling av tillgänglig konstfostran för barn med särbehov.
  • Internationellt samarbete inom konst- och kulturfostran samt barnkulturens roll i Europas huvudstäder.

Arrangör: Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf

Arrangör: Aleksi Valta, Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf

Tidpunkt

30.9.2019 – 1.10.2019

Arrangör