Meny

CAF National Correspondents Working Group Meeting

Common Assessment Framework (CAF) är en gemensam ram för utvärdering och ett kvalitetsledningssystem inom den offentliga sektorn i EU-länderna. Medlemsländerna förvaltar modellen tillsammans. På mötet mellan de nationella kontaktpersonerna fortsätter uppdateringen av modellen.

Arrangör: HAUS kehittämiskeskus Oy

Kontaktperson: [email protected]

Tidpunkt

1.10.2019 9.00 – 2.10.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör