Meny

Reflection Group EU and Cultural Heritage

Reflection Group “EU and Cultural Heritage” är en informell expertgrupp, som består av kulturarvsexperter från flera EU-länder och Norge.

På det två dagar långa mötet under Finlands EU-ordförandeskap samlas experter och företrädare för Europeiska kommissionen, rådet och frivilligorganisationer. På mötet fortsätter diskussionen om arvet efter det europeiska temaåret 2018 och om sektorns mål efter det

Arrangörer: Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kontaktperson: Pirjo Hamari, Museiverket

Tidpunkt

1.10.2019 – 2.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör