main-mobile-navigation-header

Äldre invandrare och delaktighet

Integration av äldre invandrare samt deras delaktighet i Europa. På seminariet behandlas framtiden för mångkulturell äldrevård, välfärdsekonomins inverkan på integration och kanalerna för delaktighet i Finland och Europa.  

Arrangörer: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, Kehitysvammaliiton Selkokeskus

Kontaktpersoner[email protected], [email protected]

Tidpunkt

2.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör