Meny

Informellt möte i arbetsgruppen för atomfrågor

På mötet samlas rådets beredningsgrupper för europeisk forsknings- och innovationspolitik för att behandla aktuella frågor och beslut när det gäller samordning av EU-politiken.

Tidpunkt

2.10.2019

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet