Meny

Möte mellan generaldirektörerna för högre utbildning

På mötet förbereder generaldirektörerna för högre utbildning högskolesektorns insats i genomförandet av det europeiska utbildningsområdet och i det europeiska utbildningssamarbetets nya strategiska ram. Ämnet behandlas särskilt med utgångspunkt i kontinuerligt lärande, varvid öppenhet och digitalisering prioriteras.

Tidpunkt

2.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet