Meny

Möte mellan EU:s direktörer med ansvar för naturvård och biologisk mångfald

De frågor som behandlas på mötet mellan direktörerna med ansvar för naturvård bereds i samarbete med Europeiska kommissionen efter det möte som ordnas i april i Rumänien. Eventuella mötesämnen är lägesöversikt över och fortsatta planer för EU:s strategi för biologisk mångfald, färdplan och handlingsplan, diskussion om EU:s mål för biologisk mångfald efter 2020, restaurering av livsmiljöer och programmet Natura 2000. På mötet behandlas dessutom EU:s nästa långtidsbudget (MFF) ur biodiversitetsperspektiv. Vi kommer också att besöka Natura 2000-platser i Finland (Ekenäs nationalpark) och naturcentrumet Haltia.

biodiversitet

Tidpunkt

2.10.2019

Arrangör

Miljöministeriet
EU2019FI