Meny

Uppnående av klimatneutralitet – förutsättningar och sätt

De europeiska företagen står bakom EU:s mål att nettoutsläppen av växthusgaser ska ligga på noll (klimatneutralitet) för att målen i Parisavtalet ska nås. Detta kräver fördjupat samarbete mellan medlemsländerna, stora investeringar i teknik och koldioxidsnål infrastruktur, förändringar i konsumenternas beteende samt motsvarande ambitioner hos länder runt om i världen. Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Business Europe inbjuder dig att delta i diskussionen om hur regeringar, företag och det civila samhället kan samarbeta för att nå dessa gemensamma mål.

Arrangörer: Finlands ständiga representation vid EU och BusinessEurope

 

Tidpunkt

2.10.2019 15.00 – 17.00

Plats

Bryssel

Arrangör

EU2019FI

Mer information