Meny

Högnivåkonferens om Europeiska försvarsfonden

Temat för försvarsindustrikonferensen, som riktar sig till medlemsstaternas sakkunniga samt företrädare för industrin och forskarsamhället, är genomförandet av Europeiska försvarsfonden. På konferensen granskas centrala frågor som anknyter till genomförandet av fonden, t.ex. prioriteringar i forsknings- och utvecklingsarbetet, kopplingar mellan forsknings- och utvecklingsinsatser samt utnyttjande av fonden vid forskning i och utveckling av teknik som liknar artificiell intelligens.

Tidpunkt

3.10.2019

Arrangör

Försvarsministeriet