Meny

Staff Matters! Disability Workforce of Tomorrow

Den sociala sektorn erbjuder möjlighet att utföra betydelsefullt arbete och fortlöpande lära sig nya saker. På den internationella konferensen Staff Matters! diskuteras de nuvarande och framtida utsikterna för den sociala sektorns anställda: Hur kan de anställda genom sitt arbete stärka de mänskliga rättigheterna och främja målen enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hurdan kompetens och hurdant ledarskap behövs? Hur ska vi skapa en verksamhetskultur där en god personalerfarenhet leder till en god klienterfarenhet i servicen för de personer som behöver stöd? På konferensen lyfts det människoinriktade och värdebaserade arbetet fram i positivt ljus. På konferensen får du höra inspirerande presentationer av både finländska och internationella experter. 

Konferensspråken är finska och engelska och det finns tillgång till simultantolkning.

Arrangörer: Europeiska organisationen för leverantörer av tjänster till personer med funktionsnedsättning (EASPD), Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning. Inclusion Europe deltar också i arrangemangen.  

Kontaktperson: Kirsi Konola, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning

Tidpunkt

3.10.2019 – 4.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information