Meny

Välfärdsstatens utmaningar och möjligheterna till förändring

Den nordiska välfärdsstaten är globalt sett en exceptionell framgångssaga när det gäller att garantera välfärd och jämlikhet i samhället samt civil fred. Genom EU har även Finland tillhandahållit en fungerande modell för produktion och förmedling av samhällsservice och stöd till medborgarna. Det är dock främst Finland och de nordiska länderna som ställs inför de demografiska, ekonomiska och sociala gränser som tillämpningen av denna modell har. En hurdan Välfärdsmodell 2.0, som bygger på sociala investeringar och interventioner, skulle Finland kunna erbjuda? 

Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Åbo universitet/flaggskeppsprojektet Invest

Kontaktpersoner: Viveca Bergman och Riikka Rossi, THL

Tidpunkt

4.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör