Meny

Arbetsgruppen med chefer för växtskyddsmyndigheterna

På mötet mellan cheferna för växtskyddsmyndigheter behandlas aktuella frågor. Där presenteras uppdateringen av de rättsakter som utfärdats med stöd av EU:s växtskyddsförordning och kontrollförordning. Dessutom ges en översikt över läget inom programmet för den inre marknaden samt över hur beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) påverkar växtskyddssektorn. FN:s växtskyddsår 2020 tas också upp.

Tidpunkt

7.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet
EU2019FI