Meny

Business and Human Rights: Towards a Common Agenda and Action

Denna konferens med flera intressentgrupper ordnas med stöd av Shift. På den diskuteras företagande och mänskliga rättigheter och framför allt en samarbetsinriktad och konstruktiv väg framåt inom denna mycket viktiga agenda. Efter att FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs 2011 har debatten om företags respekt för mänskliga rättigheter blivit livligare. Förväntningarna på att affärslivet och staterna ska se till att företagen i sin affärsverksamhet tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna och att de mest sårbara, inklusive försvararna av mänskliga rättigheter, omfattas av rättsskydd är tydliga. Frågan på vilket sätt genomförandet främjas effektivast kvarstår.

Temana på konferensen är bland annat stöd till företag att respektera mänskliga rättigheter, offentlig finansiering av företagsverksamhet utomlands, rollen för lagstiftningsåtgärder samt användningen av kollektivt inflytande och samarbete för att förbättra människorättsläget.

Arrangörer: Utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet

Kontaktperson: Sari Uusi-Rauva, utrikesministeriet

Tidpunkt

2.12.2019

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
Utrikesministeriet