Meny

Det första europeiska toppmötet någonsin om idrottsfärdigheter: Employment trends and workforce development priorities

Vid det första europeiska toppmötet om idrottsfärdigheter kommer man att utbyta information om statistik över den europeiska arbetsmarknaden för idrottare, att diskutera huvudresultaten från undersökningen om europeiska arbetsgivares färdigheter och att forma rekommendationer och prioriteringar för sektorn när det gäller att hitta en lösning på den välkända utmaningen att hitta kompetenta anställda och volontärer.

Arrangör: European Observatoire of Sport and Employment (EOSE), som en del av projektet ESSA-Sport

Kontaktperson: Aurelien Favre, verkställande direktör i European Observatoire of Sport and Employment

idrott

Tidpunkt

7.10.2019 – 8.10.2019

Plats

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu, Helsinki, Finland

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet