Meny

Nätverksmöte i arbetsgruppen för brottsbekämpning

Det finns flera nätverk som är underställda rådets arbetsgrupp för brottsbekämpning och som främjar EU:s polisiära samarbete och bekämpar organiserad brottslighet genom att utbyta information, bästa praxis och erfarenheter. Dessutom går nätverken på djupet med frågor som påverkar medborgarnas känsla av säkerhet. Nätverken består av experter från varje medlemsstat.

Under ordförandeskapet bjuder Finland in följande fyra nätverk till Helsingfors:

Carpol (EU:s kontaktpunkter i bekämpandet av fordonskriminalitet med gränsöverskridande verkningar)
Enlets (det europeiska nätverket för brottsbekämpningsteknik)
RCEG (grupp av radiokommunikationsexperter)
Efe (den europeiska skjutvapenexpertgruppen)

Tidpunkt

7.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör

Inrikesministeriet