Meny

Möte i arbetsgruppen i Europeiska unionens militära kommitté – Away Days

Det informella mötet i arbetsgruppen i Europeiska unionens militära kommitté ordnas i Helsingfors på inbjudan av försvarsmaktens strategichef. Vid sidan av att delta i arbetsgruppernas möten bekantar sig företrädarna för medlemsländerna och EU-institutionerna med Finlands försvarsmakt och de försvarsrelaterade temana digitalisering och artificiell intelligens samt bemötande av hybridhot.

försvar

Tidpunkt

8.10.2019 9.00 – 10.10.2019 18.00

Plats

Helsingfors

Arrangör

Försvarsministeriet