Meny

Youth work makes room for all – Business Meeting of Erasmus+ Youth in Action National Agencies

Möte mellan de nationella kontoren för EU:s ungdomsprogram (Erasmus+, programmet Aktiv ungdom och Europeisk solidaritetskår) där genomförandet av den nya programperioden 2021–2027 förbereds. På mötet utvärderas också de samarbetsprojekt som 2016–2019 genomfördes med hjälp av social delaktighet samt utvecklas kopplingarna mellan programmen och EU:s ungdomsstrategi (2019–2027). 

Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Kontaktperson: [email protected]

Tidpunkt

8.10.2019 9.00 – 10.10.2019 19.00

Arrangör