Meny

43:e mötet mellan generaldirektörerna för civilskydd i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och kandidatländerna

EU:s generaldirektörer för civilskydd diskuterar vid sitt halvårsmöte centrala och aktuella frågor inom räddningsväsendet samt utveckling av den europeiska räddningstjänsten.

räddningsväsen

Tidpunkt

9.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Inrikesministeriet