Meny

Ett öppet Europa – Hur gynnar det oss alla?

På konferensen lyfter vi fram den roll som en öppen ekonomi och ett öppet samhälle spelar vid skapandet av ett öppet och starkt EU som främjar näringslivet och affärsverksamheten.

Konferensen erbjuder deltagarna möjlighet att tillsammans med företrädare för olika intressentgrupper diskutera och utbyta synpunkter på betydelsen av öppenhet i samhället och ekonomin. Eftersom konferensen ordnas vid brytpunkten för mandatperioderna i EU:s institutioner, finns det möjlighet att förmedla slutsatserna av diskussionerna till de politiska beslutsfattarna på både EU-nivå och nationell nivå.

Arrangörer: Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsgivargrupp,
Finlands näringsliv rf, Centralhandelskammaren 

Kontaktpersoner[email protected], [email protected][email protected]

Tidpunkt

9.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör