Meny

Eurogruppen

Eurogruppen väntas i sitt ordinarie format diskutera följande:

  • Bankunionen: frågor som rör euroområdet
  • Tematisk diskussion om tillväxt och sysselsättning – konkurrenskraftsutvecklingen i euroområdet
  • Förberedelser inför internationella möten: växelkursutveckling
  • Portugal – det tionde övervakningsbesöket efter programperiodens slut
  • Övriga frågor

I sitt inkluderande format väntas Eurogruppen diskutera:

  • Budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft
  • Övriga frågor

Eurogruppen
ekonomi
euro
finansiering
pengar

Tidpunkt

9.10.2019

Plats

Luxemburg

Arrangör

Europeiska unionens råd

Mer information