Meny

Europa och Afrika: Grannar med en delad framtid – investering i människor

Under de kommande åren kommer Europa och Afrika att ställas inför gemensamma utmaningar, dvs. säkerheten, klimatförändringarna, ojämlikheten eller demografin. Enligt ekonomerna är de goda nyheterna att det finns någonting som vi kan göra för att lindra den fattigdom som orsakas av dessa utmaningar. Vi kan öka finansieringen för ”humankapital”, dvs. unga människors hälsa och utbildning.

Att investera i människoinriktad politik, samma slags politik som förts fram inom Europeiska unionen under dess existens, inkluderar investeringar i grundläggande humankapitalfrågor, till exempel grundläggande utbildning och tillgång till vacciner. Att ta itu med dessa frågor är en förutsättning för att världens fattigaste människor och länder ska få möjlighet att uppfylla sin växande potential.

Vid detta evenemang kommer partnerskapet mellan Europa och Afrika att diskuteras utifrån mänsklig utveckling. I en allt mer sammankopplad och multipolär värld är partnerskapsarbete viktigare än någonsin tidigare. Utöver teman som handel, investering eller säkerhet är partnerskap som det som Europeiska unionen och Afrikanska unionen har väsentliga för att behoven av mänsklig utveckling i världen också ska kunna uppfyllas.

Arrangör: Finlands ständiga representation vid EU tillsammans med Bill and Melinda Gates Foundation

Kontaktperson: Antti Kauttonen, [email protected]

Afrika
utvecklingssamarbete

Tidpunkt

9.10.2019

Plats

Bryssel

Arrangör