Meny

Möte i sekretarietet för Eupan 5 på generaldirektörsnivå

På mötet i sekretariatet för generaldirektörerna i Eupan 5-arbetsgruppen bereds de ärenden som behandlas på mötet mellan Eupan-generaldirektörer samt samordnas verksamheten i Eupan (Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar) i den s.k. Eupan 5-sammansättningen (de föregående, nuvarande och två följande ordförandeskapsländerna samt Europeiska kommissionen).

Tidpunkt

10.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Finansministeriet
EU2019FI

Mer information