Meny

Genomics and Personalised Medicine in Public Health

Evenemanget har som mål att främja diskussionen mellan medlemsländernas företrädare och experter om tillämpningen av individualiserad medicin inom hälsotjänsterna och främjandet av folkhälsan. Diskussionen utgår från dokumentet Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European union by 2022. Detta EU-projekt har som mål att skapa ett sådant datasäkert och integritetsskyddande kunskapsunderlag för utredning av multifaktoriella sjukdomar som kan utnyttjas i hälso- och sjukvården. För att uppnå detta krävs ett samarbete som omfattar hela EU. Projektet strävar också efter att förbättra EU:s konkurrenskraft inom individualiserad medicin, som utvecklas snabbt och vars allmänna mål är en föregripande, förebyggande och inkluderande hälso- och sjukvård. En allmän förklaring om detta undertecknades i Bryssel den 10 april 2018 i samband med Digital Day. För närvarande har 21 europeiska länder undertecknat förklaringen. Projektet samordnas av Europeiska kommissionen.

Kontakt: Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected], och Tuula Helander, specialsakkunnig, [email protected]

Tidpunkt

10.10.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet