Meny

CIS-arbetsgruppen för grundvatten

På mötet behandlas kommissionens aktuella ärenden, utarbetas utkast till riktlinjer för olika anvisningar och handböcker, genomgås läget i beredningsgrupperna samt fås en lägesöversikt över övriga åtgärder som främjar genomförandet. I Helsingfors är centrala frågor resultaten av kontrollen av ändamålsenligheten samt läget i fråga om förhandlingarna om dricksvattendirektivet samt det fortsatta samarbetet med dricksvattenexperterna (social- och hälsovårdsministeriet).

dricksvatten

Tidpunkt

14.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Miljöministeriet
EU2019FI