Meny

Generaldirektörer för yrkesutbildning

På mötet förbereder generaldirektörerna för yrkesutbildning yrkesutbildningens insats i genomförandet av det europeiska utbildningsområdet och i det europeiska utbildningssamarbetets nya strategiska ram. Ämnet behandlas särskilt med utgångspunkt i kontinuerligt lärande, varvid bland annat digitala tjänster och finansiering som stöder kontinuerligt lärande diskuteras samt yrkesutbildningens roll vid utvecklingen av arbetslivet och främjandet av innovationer.

yrkesinriktad utbildning

Tidpunkt

14.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet
EU2019FI