Meny

European One Health Security Conference

Konferensen European One Health Security har som mål att stärka genomförandet av det internationella hälsoreglementet i Europa i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) och EU, varvid tillvägagångssättet One Health framhävs. Det är fråga om ett hälsosäkerhetsmöte som ordnas av samarbetsprojektet SHARP, som leds av Institutet för hälsa och välfärd. Till mötet inbjuds projektets samarbetspartner, företrädarna för länderna i Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar samt WHO:s regionkontor. 

Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL), konsortiet SHARP Joint Action, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Kontaktpersoner: Viveca Bergman, Riikka Rossi, THL

Tidpunkt

14.10.2019 – 15.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör